Staff Karyawan FP UMPalembang

Ir. Rosmalina ( Perpustakaan)
Qoriyati, SE ( Bendahara FP)
Yansah Ari Saputra, S.Kom ( Feeder)
Fidiah, S.Hut (Akademik)
Zulfadli, SP( Rumah Tangga/ Perlengkapan)
Suyanti, SP ( Lab. Kimia)
Supriyadi, CHt., S.P ( IT FP)
Rahmawati ( Humas FP)
Nurmizia ( BAU FP)
Sangkut ( Penjaga malam)
Sairan (Pelaksana )
Merry Kendriyani ( Kebersihan)